Vergi Hukuku

Vergi hukuku vergilerin tür ve niteliklerini hesaplanması ve alınmasını ve vergilerin ödenmemesi halinde verilecek cezaları içeren bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku ülkede gelir elde eden etmeyen aslında herkesi ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Marketten bir sakız alırken bile aslında bir vergi işleminin tarafı olmaktayız. Tabi bu bahsettiklerimiz küçük bir kısım büyük gelirler elde eden şireketler ya da ticari işletme ve esnaflar için vergi hesaplanması ödenmesi ve dönemleri çok önemlidir. Devlet kamu hizmetini yürütebilmek için vergilerden vergi alır. Vergilendirme işlemleri tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsildir.

Ofisimizce vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklarda sizlere hizmet vermekteyiz. Vergi hukukundan kaynaklı ceza davaları ve vergi kaçırma iddiası ile açılan davalarda siz müvekkillerimizin yargı yolunda yardımcısıyız. Vergilerin hesaplanmasında doğan uyuşmazlıklar ödeme zamanı gelmesine rağmen tahsil edilmeyen ya da ödenemeyen vergi uyuşmazlıklarında da ofisimiz danışmanlık yapmaktadır.

Vergi hukuku maddi anlamda ve hapis anlamında cezalar ön görmekte ve bu cezalar bir hayli yükseklere çıkabilmektedir hal böyle olunca vergi hukuku çok önemli bir alan haline gelişmiş ve ofisimizce çok önem verilen bir hukuk dalı olmuştur.