Miras Hukuku

Miras hukuku gerçek kişinin ölümü ya da gaipliği ile sona eren kişiliğin mal varlığının taksimini düzenler. Mirasçı olmanın şartları, kimler nasıl mirasçı olmaktan feragat edebilir, kaç türlü mirasçı vardır gibi sorulara cevap veren hukuk dalıdır miras hukuku. Boşanmanın mirasçı olmaya nasıl bir etkisi var, boşanma davası devam ederken miras bırakan ölürse ne olur gibi sorular da yine miras hukukunun soruları arasında yer almaktadır. Miras hukukunda belli süreler çok önemlidir örneğin mirasçı belli sürede mirası reddetmez ise mirası kabul etmiş sayılır.

Ofisimizde de siz müvekkillerimize miras hukukunda hizmet vermekteyiz. Miras hukukundan doğan bir çok uyuşmazlık bulunmaktadır. Bunlardan tenkis davası, mirasçılık belgesinin iptali, yeni mirasçılık belgesi verilmesi, gaiplik kararı ve gaiplik kararı sonrası mirasçı olma istemlerinde danışmanlık yapmaktayız. Vasiyetname düzenleme, vasiyetnameye itiraz gibi konular da yine ilgi alanlarımız arasında. Ölüme bağlı tasarruflarda da danışmanlık yapmaktayız.

Muris ve mirasçıların haklarının korunması için her türlü davada sizlere danışmanlık yapmaktayız. Uzman ve tecrübeli kadromuz güncel bilgileri ile sizlere danışmanlık yapmaktadır.