İdare Hukuku

İdare hukuku yeni bir alan olup önceliğini Fransa yapmıştır. İdare hukuku devlet teşkilatının görev ve yetkileri aynı zamanda yükümlülüklerini ve idari yargının konularını beliler. İdarenin gerçek ve tüzel kişiler ile iş (sözleşme) yapmasının sonuçlarının neler getirdiği neyin bir idari iş olduğunun ve idari iş olmanın sonuçlarını inceler. İdarenin yapmış olduğu sözleşmeler sonucunda (imtiyaz sözleşmesi örneğin) neler olacağı ne gibi sonuçlar doğuracağı idare hukukunun konularından bazılarıdır.

Ofisimizde ise idarenin sorumluluğu ve idarenin yapmış olduğu kamulaştırma, el atma ya da memurluk görevinin sona erdirilmesi ve disiplin süreçlerinde çıkan uyuşmazlıklarda sizlere hizmet vermektedir. İdarenin kamulaştırma yapıp bedel konusunda çıkan uyuşmazlıklarda sizlere danışmanlık yapmaktayız. Bir diğer hususta memurluk mesleği kamu memurlarının hak ve yetkileri idarenin memurları karşısında neler yapıp yapamayacağı memurun yaptığı işlerden sorumluluğu gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. Yine idarenin yapmış oluğu işlemlere hangi sürede neler yapılması gerektiği idarenin yapmış olduğu eylemlerden doğan tazminat davlarında da yargı yollarında sizleri temsil etmekteyiz.

İdarenin çok güçlü olması onun işlemlerinin hukuka aykırı olmadığı anlamına gelmez sizler de haksızlığa uğradığınızda idarenin sorumluluğunun var olduğu bilinci ile bizler ile iletişine geçebilirsiniz.