gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul hukukukunun konusu genel olarak taşınmazdır. Taşınmazların alımı, satımı, rehini, ipotek edilmesi taşınmazın kiralanması gibi huşuları içine alır. Son yıllarda çokça revaçta olan inşaat sektörü ile birlikte bu alanda çıkan uyuşmazlık sayısı bir hayli artmış durumda.

Gayrimenkul hukuku alanında ofisimizde gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması gibi sözleşmelerde sizlere danışmalık yapılmaktadır. İpoteğin kurulması ve ipoteğin kaldırılmasını gerçekleştirilmesinde de hizmet vermekteyiz. Bir diğer önemli husus ise satış esnasında usulsüzlük ve satışın geçerli olamaması hallerinde tapu sicilinin düzeltilmesi davası ya da haksız el atmanın önlenmesi davası sonrasında ecri misil talebinin edilmesi işlerini de gerçekleştirmekteyiz. Paylı taşınmazın yönetim işleri olağan işlerinde nasıl karar alınması konusunda da danışmanlık yapmaktayız. Taşınmaz üzerinde yüklenici ile yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde danışmanlık yapmaktayız.

Genel olarak taşınmazdan doğan davalarda tapu kaynaklı olduğu için tapuya kayıtlı olan tüm taşınmazlar ve tapuya kayıtlı olmasa dahi sizin adınıza tescil işleminin gerçekleştirilmesini sağlayabiliriz. Son olarak yabancıların ülkemizde gayrimenkul nasıl elde edebilirler buna danışmanlık yapabilriz.