Ceza Hukuku

Ceza hukuku belirli yapma eylemi ya da yapmama hallerine daha önceden müeyyide belirleyen bir hukuk dalıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz yani kanunda yazmayan bir eylemden dolayı kimse cezalandırılamaz. Ceza hukuku doğrudan kişinin hürriyetinin ortadan kaldırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden ceza yargılamasının da önemi bir hayli artmıştır. Ceza verilebilmesi için kişinin birçok unsuru yapmış ya da yapamamış olması aranır ya da bazı unsurların eksikliği halinde indirim sebepleri olarak kabul edilmiştir.

Ofis olarak ceza hukuku alanında bir çok makale yazdık ve yayımladık. Ofis olarak ceza hukukunda güncel Yargıtay kararları ve öğretideki tartışmaları yakından takip etmekteyiz. Ceza hukuku alanında uluslararası suçlar, hayat ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, özel hayat ve özel hayatın gizliliğine karşı suçlar, mal varlığına karşı suçlar, genel tehlike yaratan suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, aile düzenine karşı suçlar, ekonomi sanayi ve ticarete karşı suçlar, kamu idaresinin işleyişi ve güvenine karşı suçlar, adliyeye karşı suçlarda hem mağdur hem fail sıfatında yargılama ve diğer aşamalarda sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.